Med BN kan du virkelig drive din virksomhet effektivt.

· Styrearbeid, målsetting, visjoner planer og ideer
· Design, produksjon, og logistikk
· Salg og markedsføring
· Finansiering, regnskap, økonomi og drifts rapportering
· IT-drift, administrasjon og ledelse
· Organisasjon, personal og personaloppfølging
· Daglig drift og driftsrutiner
· Formalia lover, regler og avtaler
· GDPR / Personvern

Forutsetninger for virksomheter har endret seg voldsomt de siste 40 årene.

1. Innrykk og bortgang av stormaskiner med systemer (1970 – 1985)
2. Innrykket og bortgang av mellommaskiner (1975-1987)
3. PC og nettverk (1985-idag)
4. ERP systemer (1995-idag)
5. Datavarehus (1995-idag)
6. Mobiltelefoner (1990-idag)
7. Internett (1990-idag)
8. Apper og integrasjoner (2010-i dag) Eksplosiv og økende vekst)
9. Business Navigation (2020- fremover)

Utviklingen har gjort at mange større bedrifter nå sitter med en komplisert sammensetting av systemer, apper, kunnskap, og leverandører. Mange mindre bedrifter har lagt seg i hendene på moderne ERP løsninger, bransjeløsninger, og egeninnsats i generelle systemer fra Google, Microsoft, Zoho, Open Office, og diverse deler av App-verdenen.

Undertegnede (Johan Føyen) har vært med på denne prosessen, og levert konsern og driftsrapporteringssystemer til en rekke virksomheter av forskjellig art. Her kan nevnes, Rica Hotellkjede, Frontline, Allianse Apotekkjede, Volvo maskin, Forsvarets bygningstjenester, alle bydelene i Oslo, 3 andre hotellkjeder, og individuelle hoteller, og en rekke småbedrifter.

Erfaringen er at fremdrift og utnyttelse av systemer er under middels organisert. Dette resulterer i unødvendig høye kostnader og fastlåsing i inngrodde systemer. Det gjør bedriften lite fleksible mht. endringer, og de mister evnen til rask tilpassing til markedet og endringer i utviklingsplaner. 

En morsomhet er at undertegnede (Johan Føyen) jobbet med driftsrapportering for Advokatfirmaet Føyen & Co (nå Advokatfirmaet Føyen Torkildsen i skoleferier på slutten av 1970 tallet med regnearket SuperCalc. Wikipedia “VisiCalc was the first spreadsheet program but its release for the CP/M operating system ran only on the HP-125, Sharp MZ80, and the Sony SMC-70. SuperCalc was created to fill that void and market opportunity. Alongside WordStar, it was one of the CP/M applications bundled with the Osborne 1 portable computer. It quickly became popular[citation needed] and was ported to MS-DOS in 1982.”
Etter endt utdannelse ved Heriot Watt University i Edinburgh (Business Organisation) ble det jobb i IBM - PC (PS2) Dealer Sector programvare, ledet av Staale Klaussen. Produktet “Connect” bestående av Compact+ regnskapssystem og regnearksystemet Budsim fra Budsim AS og Word Perfect Cooperation med regnearket Plan Perfect ble skapt. Med dagens teknologi hadde det produktet tatt en stor del av markedet. Mangfoldet av apper, systemer og spesialkompetanse har endret forutsetningene for
fremdrift og bedriftsledelse for oss alle.

Det er helheten med sammensettingen av systemer og løsninger som er avgjørende:
· Å basere seg på ERP-systemer er ingen god ide lenger. Apper må tilknyttes, og i bunn og grunn er ERP på vei ut.

· Videreutvikling av eksisterende delsystemer blir alt for dyrt og alt for lite fleksibelt.

· Å ta for seg av gode og rimelige skybaserte systemer og apper, er både morsomt og rimelig, men vil ødelegge fleksibiliteten og øke kostnadene voldsomt på litt sikt. (ikke glem hvor vanedannende systemer er i forhold til normale brukere)

· Sette på plass egentilpasset funksjonalitet i forhold til behov og eksisterende systemer og apper med koblinger til felles bedriftsdata er rett løsning. Da vil bedriften selv bestemme utviklingen i forhold til behov, tid og økonomi. Dette er også riktig vei
ut av gamle systemer, fordi det kan gjøres gradvis og man sparer lisenser på veien.

Dagens og fremtidens konkurransesituasjon krever at virksomheter forholder seg til dette for å forbedre Kost / Nytteverdien av sine systemer. Dette krever en høy forståelse av bedriftens helhet, og det krever tilgang på spesialkompetanse i mange ledd. Isolerte raske løsninger med system-tilpassing, apper og opplæring / tilvenning til bruken er ødeleggende for bedriftens helhet og fremtid. En slik utvikling kan gi negativ kost / nytteverdi. Det betyr at investeringer i systemer gir negativ avkasting, og at det er bedre å la det være som det er.

Vi setter kundens helhetlige utvikling i sentrum, og leverer alt i henhold til en plan utarbeidet i samarbeid med kunden. Spesialist-Teamet skal kunne bistå bedriften med å øke salget, spare lisenser og andre kostnader, spare tid, øke overskuddet, rasjonalisere
administrasjonen, og rasjonalisere virksomheten. Dette gjøres med et samspill av Hight Performance Business Tools, kompetanse, systemer og tjenester. Samlebetegnelsen er Business Navigation.

Sammen leverer vi kunnskap, systemer og tjenester for bedriftens:

· Styrearbeid, målsetting, visjoner planer og ideer
· Design, produksjon, og logistikk
· Salg og markedsføring
· Finansiering, regnskap, økonomi og drifts rapportering
· IT-drift, administrasjon og ledelse
· Organisasjon, personal og personaloppfølging
· Daglig drift og driftsrutiner
· Formalia lover, regler og avtaler
· GDPR / Personvern

Vi er støttespillere for bedriftene i alle funksjoner. Teamet for kunden / bedriften består av personer og bedrifter som har undertegnet denne avtalen. Team-arbeidet driftes med High Performance Business Tools (HPBT). 

HPBT leveres til kunder, og gjør at bedriften kan starte utbedringer og tilpassinger av en hvilken som helst funksjon, eller et hvilket som helst system, uten nøye planlegging og opplæring. Poenget er at enhver forbedring er en del av bedriftens helhetlige utvikling. Alle leveranser knyttes til et team sammen med kunden. Limet mellom partene er avtaler, systematikken, High Performance Business Tools, fagkunnskap, provisjoner og et sosialt hyggelig nettverk.

Føyen Management Services AS, Olav Brunborgsvei 6, 1396 Billingstad, Norway
Kontakt oss