VerdiSystem i Business Navigation Framework

Vi kaller det VerdiSystem fordi bedriften består av nøkkelverdier for å skape vekst, verdier og overskudd på kort og lang sikt. VerdiSystemet vårt er den enkleste måten du kan starte Business Navigation Framework. Der kan du utføre følgende handlinger:

Ta bilder og last opp alt du ønsker av dokumentasjon

* Liste opp bedriftens eiendeler med reell salgsverdi og evt. bokført verdi og avskrivninger.

* Ta vare på alle dine viktige avtaler og dokumenter.

* Ta bilde av bilag, og dokumentasjon for regnskapsgrunnlaget.

* Økonomistyring med budsjett, prognose, likviditet, Cash-Flow og finanielle rapportering.

* Administrasjonssystem for virksomheten. 

Systemer for drift, administrasjon, ERP er i ekstreme endringsprosesser. Det er dyrt å tråkke feil og det er mye å hente på å velge riktige systemer og implementere det i rett rekkefølge. Viktigst av alt er at du fjerner de dyre tilleggene du må ha i ditt ERP-System for å få det som du vil. Vår påstand er at ERP systemer ikke lenger er levedyktige uten spesialapplikasjoner som Business Navigation Framework.

Driftsoppfølging, økonomistyring, dokumenter, avtalesystem gjøres med Business Navigation Framework!

Det virker som det aldri blir orden på bilagene i normale ERP og regnskapssystemer. Det er fordi bilagene ikke blir satt i riktig sammenheng. Hender det du har problemer med å godkjenne et bilag? Vi regner med at det er tilfelle, så enkle ting som dette kan du lett håndtere i BNF (Business Navigation Framework)


Føyen Management Services AS
Olav Brunborgsvei 6, 1396 Billingstad, Norway
Kontakt oss